Prejavenie vďaky a úcty reálnym hrdinom dnešnej doby. Treba si uvedomiť, že hrdinami nie sú postavičky z rozprávok ani z komiksov, ale ľudia ktorých dennodenne stretávame na ulici, cestujú s nami v MHD alebo zdieľajú s nami jednu kanceláriu.

Obdarujme hrdinov.

Darujme im kyticu ako prejav vďaky a rozjasníme im deň a vyčarujme úsmev na ich tvári.

Kvety, čiže kyticu a doručenie zabezpečíme, výber hrdinu je na Vás.

Jedna kytica týždenne nie je veľa, ale dosť na to, aby sme dali vedieť, že nám činy iných nie sú ľahostajné.