Slovom povieš veľa no kvetom ešte viac K.K.V.

Poďakovať sa, prejaviť úctu či porozumenie a súcit je v dnešnej dobe zriedkavé a vzácne. Žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí, kde je najväčším paradoxom práve možnosť mnohých kanálov ako byť v neustálom kontakte a pri tom sme si všetci tak vzdialený. A práve preto by sme nemali zabúdať na to, že máme okolo seba ľudí, ktorí si zaslúžia našu pozornosť či obdiv, vďaku alebo porozumenie.

A tak im prejavme našu úctu, city, vďaku, neostaňme chladnými nad ľudskými osudmi.

Darujme kvety a nechajme ich vravieť za nás. 

                            Lebo city často slovami nevyslovíš.